Priser

Priser

Priser på attester og vaccinationer.For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Bemærk når du sammenligner med vaccinationbureauer ect. at vi ikke har en konsultationspris oven i vaccinationsprisen.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:

Sygesikringsgruppe 2:
Konsultation: kr. 200,-
Telefonkonsultation/mailkonsultation: kr. 100,-
Besøg (-her udover 4 kr. pr. km) kr. 395,-
Ikke sygesikring:
Privat konsultation (udlændinge) kr. 420,-
Privat telefon eller mail kr. 210,-
Privat besøg (-her udover 4 kr. pr. km) kr. 700,-
Almindelige attester:
Motorattest (husk gyldigt pasfoto og briller/kontaktlinser. Der er synsprøve uden/med kontaktlinser): kr. 500,-
Mulighedserklæring betalt af arbejdsgiver: kr. 420,-
Ikke aftalte forsikringsattester (alle ex. moms)
FP 300 kr. 846,-
FP 350, FP 360 og FP 401 kr. 1113,-
FP 410 kr. 494,-
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490 kr. 1096,-
FP 500 og 510 kr. 1548,-
FP 610 kr. 550,-
HIV – antistof attest kr. 836,-
Øvrige attester Afhængig af tidsforbrug/overenskomsttakster
Vaccinationer:
Influenzavaccination af ikke kroniske syge/gravide : kr. 250,-
Influenzavaccination af pensionister og kronisk syge etc..: Gratis i oktober til december(gravide til udgangen af marts)
Pneumokok vaccination(lungebetændelse) 23-Valent. Holder min 5 år.: kr. 395,-
Pneumokok vaccination(lungebetændelse) 13-Valent. Holder min 5 år.: kr. 950,-
Vaccine for livmoderhalskræft (Gardasil) (er med i børnevaccinationsprogrammet/gratis for piger ved 12 år. Kræver 2 stik til og med 13 år, herefter 3 stik) kr. 1260,-  pr. stik
Vaccine for livmoderhalskræft (Cervarix) (2 stik til og med 14 år og 3 stik over 15 år) kr.1060,- pr.stik
Rejsevaccinationer:
Hepatitis A ( holder 1 år efter 1 stik/Holder livslangt efter  2 stik): kr. 460,- pr. stik
Hepatitis A BØRN  ( holder 1 år efter 1 stik/livslangt efter  2 stik): kr. 405,- pr. stik
Hepatitis B (Holder hele livet efter 3 vaccinationer): kr. 360,- pr. stik
Hepatitis B BØRN (Holder hele livet efter 3 vaccinationer): kr. 300,- pr. stik
Hepatitis A+B: (holder hele livet efter 3 vaccinationer) kr.650,- pr. stik
Hepatitis A+B: BØRN(1-15år) ( holder  hele livet efter 2 vaccinationer): kr. 530,- pr. stik
Stivkrampe/difteri (Holder ca. 10 år): kr. 195,-
Stivkrampe (holder ca. 10 år): kr. 190,-
Japansk hjernehindebetændelse (holder 1 år efter 2 stik, og 3 år efter senere revaccination): kr. 1085,-  pr. stik
Gul feber (Holder livslangt): kr. 310,-
Meningococ (A,C,W135,Y) (Holder 3 år) kr. 625,-
Centraleuropæisk hjernebetændelse(TBE, Skovflåt, holder 1 år efter 2 stik, 5 år efter 3 stik): kr. 430,- pr. stik
Hundegalskab/rabies (Holder livslangt efter 3 stik) kr. 790,- pr. stik
Herpes Zoster (Helvedesild) ( Vaccinens effekt aftager over tid. Behov og tidspunkt for revaccination er endnu ikke fastlagt. Skal bestilles hjem) kr. 1640,-
Vaccination uden køb af vaccine (du medbringer selv, evt. fra apotek) kr. 160,-  pr. stik

Alle priser er totalpriser. Ring eller skriv hvis du ønsker råd, vejledning og oplysning
om priser på andre vaccinationer eller ydelser.

Bemærk når du sammenligner med vaccinationbureauer ect. at vi ikke har en konsultationspris oven i vaccinationsprisen.