KOL og Astma

KOL og Astma

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

 

Er du i tvivl om, du tager din inhalationsmedicin korrekt, da læs om inhalationsteknik på nedenstående link:

astma/kol inhalations medicin

 

Du kan hente nyttig information om astma/kol på følgende hjemmeside:  http://astma-allergi.dk

Sundhedstyrelsen har lavet en folder om KOl. Den kan du hente her