Kørekort

Kørekort

Læs om reglerne vedrørende kørekort ved at trykke på nedenstående link:

Politiets information om kørekort 

Første gang, du skal have kørekort, skal du have en lægeattest. Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 500,- kr incl. moms. Husk at medbringe et foto af dig selv.

 

Fra 1 . juli 2017 gælder nye regler vedr. fornyelse af kørekort. Tidligere har du skulle have en lægeattest, når du blev 75 år, og kørekortet skulle fornyes.

Det gælder ikke mere, hvis det er almindeligt kørekort til privatkørsel, du vil forny. Du skal henvende dig i Borgerservice, hvis du ønsker kortet fornyet, medbringende dit gamle kørekort og et billede.

Der er særlige regler for erhvervskørekort og kørekort til bus og lastbil. Skal vi lave en helbredsattest til erhvervskørekort,  bus eller lastbil, da er prisen 500,- kr incl. moms. Husk at medbringe et foto af dig selv.

 

Du skal være opmærksom på, at vi som læger kan udstede et kørselsforbud, hvis vi finder din tilstand uforenelig med bilkørsel. Det kan gælde ved visse sygdomme, eller hvis du indtager forskellig form for medicin. 

 

Du kan læse mere om om reglerne vedr. kørekort på dette link fra ældresagen