Diabetes type 2

Diabetes type 2

Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes tilbyder vi dig følgende:
Der foretages årligt en konsultation mhp. livsstilssamtale, svar på blodprøver, urinprøve mhp. nyrefunktion, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, fodkontrol, livsstilsamtale og medicingennemgang.
Husk kontrol ved øjenlæge mhp. mulige forandringer på nethinden årligt og ved behov fodterapeut.

Hver 3. måned (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Oplysning om type 2 diabetes kan findes på dette link: Sundhed.dk – om type 2 diabetes