Beroligende og Sovemedicin

Beroligende og sovemedicin

På baggrund af Sundhedsstyrelsen vejledning af 18.6.2008 er der indført følgende principper for udskrivning af beroligende medicin (benzodiazepiner) og al sovemedicin:

• Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i klinikken.

• Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug.

• Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin eller sovemedicin

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger og til den aftagende effekt ved længere tids behandling. I øvrigt gøres opmærksom på at ved fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin må man som hovedregel ikke føre bil. Fornyelse af kørekort vil derfor kun undtagelsesvis finde sted.